Για την πλοήγηση

header image

Δικαιολογητικά Ι.Χ. επιβατικό ιδιώτη* σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη ΔΟΥ, ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες ζητάτε από τη ΔΟΥ βεβαίωση για οριστική διαγραφή και την άδεια κυκλοφορίας σε αντίγραφο χωρίς παρακράτηση κυριότητας.