Για την πλοήγηση

header image

Δικαιολογητικά Ι.Χ. φορτηγό εταιρικό Α.Ε. ή Ε.Π.Ε.
(έως 3,5t μικτό βάρος)


(προϋπόθεση: η εταιρεία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)