Για την πλοήγηση

header image

Δικαιολογητικά Ι.Χ. φορτηγό εταιρικό Ο.Ε. ή Ε.Ε.
(έως 3,5t μικτό βάρος)


(προϋπόθεση: η εταιρεία πρέπει να είναι σε ισχύ και η επωνυμία της να συμφωνεί με την επωνυμία στην άδεια κυκλοφορίας)