Για την πλοήγηση

header image

Δικαιολογητικά Ι.Χ. φορτηγό ιδιώτη (έως 3,5t μικτό βάρος)* σε περίπτωση που έχει γίνει προσωρινή ακινησία στη Διεύθυνση Μεταφορών, ΑΝΤΙ για άδεια κυκλοφορίας και πινακίδες, μας προσκομίζετε τη δήλωση ακινησίας πρωτότυπη.